אחו

אזכור במקרא : נזכר 3 פעמים . צמח שגידולו תלוי במים : " היגאה גמא בלא בצה , ישגה אחו בלי מים " ( איוב ח יא . ( בחלום פרעה נראו שבע פרות עולות מן היאור " ותרעינה באחו " ( בראשית מא ב , יח . ( ייתכן שהשם ' אחים ' נגזר מהשם ' אחו : ' " כי הוא בין אחים יפריא … ויבוש מקורו ויחרב מעינו " ( הושע יג טו . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : ( Boutomon ) βουτομον ( איוב , ( כנראה מתכוון לצמח בוציץ " ת . ( axei )  χεια (; Butomus ) ע : , ( Elos ) ε  λος בצה . ת " ו : carectum ( איוב , ( צמח הכריך , paludis ; Carex ? אזור בוצי . ת " א : אחוא . ת " י : גומיא ( בראשית , השוו לערך ' סוף (; ' ערקא ( איוב , ( הוא בערבית שמו של ה ' ברדי ' ( ) ( גומא הפפירוס " ת . ( פ : מרגא , כלומר עמק ( פורה , מוצף . ( רס " ג : קרט ' , ( ) ובפירוש לאיוב הוסיף שהוא צמח הצומח על שפת הנילוס . הכוונה לתלתן אלכסנדרוני , ( Trifolium alexandrinum ) שהרמב " ם מעיד שהוא מוכר היטב במצרים , כצמח מספוא . אבן ג ' נאח מצדד בזיהוי של רס " ג ומציין שיש אומרים שהוא ה " דיס . " זהו כינוי לכמה צמחי מים , כגון : סמר , ( Juncus ) אגמון ( Sci...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים