פרק שמיני: שמות צמחים קיבוציים ופרטיים

אחו אטד אשל ברית ברקנים גמא דרדר חדק חוח חרול לבנה מרורים נצנים וציץ השדה סירים סלון קמוש שושן-שושנה שמיר ושית יש ששם צמח הנזכר במקרא משמש שם קיבוצי הכולל מספר מיני צמחים , ויש שהוא שם צמח ספציפי . דיון נרחב על חלק ניכר מהצמחים המסווגים בקטגוריה זו ( ראו חלק א , פרק שני ) מופיע בקבוצות אחרות כשמות פרטיים , להלן הפירוט . צמחים שנראה כי הוראתם השכיחה היא כשם כללי או קיבוצי יובאו בחלק זה . אבטיחים - ראו בעמ ' 79 אגמון- ראו בעמ ' 239 אזוב- ראו בעמ ' 127 אזרח- ראו בעמ ' 240 אלה- ראו בעמ ' 80 אלון- ראו בעמ ' 81 ארזים- ראו ארז הלבנון בעמ ' 83 ארן- ראו בעמ ' 158  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים