תרזה

אזכור במקרא : נזכר פעם אחת במקרא בין עצי הסרק ששימשו בחרושת העץ : " ויקח תרזה ואלון ויאמץ בעצי יער " ( ישעיהו מד יד ) מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : לא תורגם . ת " ו : ilex הוא אלון הגלעין , ( Quercus ilex ) הגדל בארצות הים התיכון המערבי ולא בארץ ישראל . גם צמידותו בפסוק ל ' אלון ' אינה מאפשרת זיהוי זה . ת " י : ' תרז . ' לא ברור אם מדובר בתעתיק המילה העברית או בשם ארמי מתקופתו . ת " פ : לא תורגם . רס " ג ואחרים : ' צנובר ' ( ) הוא אורן הצנובר Pinus ) . ( pinea עץ זה אינו גדל בר בארץ . והוא נזכר מפורשות רק בספרות חז " ל בשם " איצטרובלין . " הוא גדל בר בלבנון על קרקעות אבן חול ובארץ ֿ ישראל כעץ תרבות בתקופת המשנה והתלמוד ובימי הביניים . העץ היה בשימוש במצרים העתיקה ולפי שעה אין ידיעות על כך מארץ ֿ ישראל בתקופת המקרא . החוקרים המודרניים הציעו עוד שלל הצעות , כגון : עץ החרוב , מיני אלה ( Pistacia ) והשדר , ( Betula alba ) שגדל באירופה . הצעות הזיהוי צריכות להתאים לאחד מעצי הבר של הארץ שלא נזכרו מפורשות במקרא ( כמו אלון ואלה , ( והאפשרויות הן רבות . לסיכום : ל ' תרזה ' אין מסורת זיהוי ברורה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים