תדהר

אזכור במקרא : צמח זה נזכר פעמיים בישעיהו : בין העצים שיפריחו את השממה ( מא יט ) ובין העצים שגדלו בלבנון ושימשו לבניית המקדש יחד עם ה ' ברוש ' ו ' תאשור , ' המהווים יחדיו את ' כבוד הלבנון ' ( ס יג . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : ( Leyke ) λευκη בישעיהו מא יט , צפצפה מכסיפה ; Peuke ) ( πευκη  ישעיהוב ס יג , כנראה מין " ת . Pinus ו : ulmus ( ישעיהו מא יט ) buxus ( ישעיהו ס יג " ת . ( י : מורנין , מילה יחידאית , ויש הסבורים שהכוונה לעצים מהסוג , Fraxinus הנקראים כיום מילה או עצי אולמוס (; Ulmus ) ויש הטוענים שמדובר בעץ מורן החורש ( Viburnum tinus ) בשל דמיון לשם הערבי " מראן " . ( ) תלמוד ירושלמי וב " ר : ' אדרא . ' מדרש תנחומא : איספורנמוס , איספנדמון , ( sfendamnos ) שמם היווני של מיני ה- , Acer הקרויים כיום אדר , ואין ודאות שהוא ה ' אדרא ' הנזכר בירושלמי ובב " ר . בספרות חז " ל הוא נכלל בין עשרת מיני ה ' ארזים . ' תלמוד בבלי : שאגא ובעקבותיו רס " ג : ' סאג , ( ) '' הוא עץ הטיק Tectona ) , ( grandis שמוצאו בדרום מזרח אסיה ומאלי שבאפריקה . ת " פ : ' הדירה , ' כלומר נהדר . בקרב החוקרים ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים