קדה

אזכור במקרא : צמח זה נזכר פעמיים במקרא כסממן בושם . הוא שימש אחד המרכיבים של שמן משחת הקודש יחד עם מר-דרור , קנמן-בשם וקנה-בשם ( שמות ל כד . ( הוא יוצא מהעיר צור בין הסחורות החשובות : " קדה וקנה במערבך היה " ( יחזקאל כז יט . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : ( iris )  ριςι ( לשמות , ( כלומר , אירוס τροχος ;( Iris ) ( troxos ) ( ליחזקאל ) במשמעות גלגל , חישוק . ת " ו : casia ( לשמות stacte (; ( ליחזקאל , ( כינוי כללי לשרף ולעתים שם ספציפי למור . ת " א ות " י : קציעתא ; ת " פ : קסיא . שם זה מתורגם מסורית לערבית " סליח ' ה ' , ( ) הוא קנמון הכסיה Cinnamomum ) . ( cassia רס " ג : ' קסט ' ( ) ( קושט = בדרך כלל Costus speciosus או . ( Saussurea lappa אסף הרופא : " עץ קידה , נקרא בלשון ארם קייסא דבשמא , ובלשון יוון קסילו אלווין , ובלשון רומים אלוותא , " כלומר , הוא מזהה עם עץ הבושם ההודי Aquilaria ) . ( agallocha למעשה , אין ל ' קדה ' מסורת זיהוי מוסכמת . ראוי לציין , שלפי ת " י ופרשנים נוספים ה " קדה " זהה ל " קציעה " ( ראו בערכה . ( כמו-כן , רבים מזהים שני סממנים ריחניים אלה עם אלה הנזכרים ב...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים