סרפד

אזכור במקרא : נזכר פעם אחת בנבואת הנחמה של ישעיהו כצמח חסר ערך המנוגד לעצים רב-שנתיים וירוקי ֿ עד : " תחת הנעצוץ יעלה ברוש ותחת הסרעד יעלה הדס והיה לה ' לשם לאות עולם ל א יכרת " ( ישעיהו נה יג . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : ( konyza ) κονυζα הוא הצמח הנקרא בימינו טיון " ת . ( Inula ) ו : " ת . urtica י מביא פירוש אליגורי . ת " פ : צתרא , אחד ממיני האזובים , הקרוי גם בימינו צתרה . ( Satureja ) רס " ג : ' סוס ' – ( ) צמח הנקרא שוש קרח , ( Glycyrrhiza glabra ) צמח שמשורשיו מפיקים משקה ממותק , אלא שלדברי אבן ג ' נאח הוא אינו מתאים לתיאור הנביא , ואפשר שהכוונה לצמח אחר . לדעת ר ' נתן בן יואל פלקירה הוא מין של אלה , ( Pistacia ) כנראה אלת המסטיק . ( Pistacia lentiscus ) לסיכום : אין ל ' סרפד ' מסורת זיהוי אחידה . רבים הפרשנים המסכימים שמדובר בצמח קוצני , דבר שעולה מהתקבולת ל ' נעצוצים ' ולפי הקשר הפסוק . חלק מהחוקרים המודרניים צידדו בזיהוי של ת " ו עם הצמח , Urtica ומכאן שמו העברי המודרני . זהו צמח סגיטלי , חד ֿ שנתי , המכוסה בשערות המכילות נוזל ארסי , אשר מגעם בגוף גורם לצריבות ולדלקות ב...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים