סוף

אזכור במקרא : נזכר 4 פעמים כצמח מים הגדל על שפת היאור שבתוכו הוסתרה תיבת משה ( שמות ב . ( ג-ה הוא גדל בסמוך ל ' קנה , ' ועם התייבשות מי היאור צמחים אלה קמלים : " קנה וסוף קמלו " ( ישעיהו יט ו . ( פעם אחת נזכר בתפילת יונה כצמח הנמצא בים : " אפפוני מים עד נפש , תהום יסבבני סוף חבוש לראשי " ( יונה ב ו . ( כנראה ש " ים סוף " ( הנזכר 23 פעמים במקרא ) נקרא על שם ה ' סוף ' שגדל בו או על שפתו . מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : ( elos ) ε  λος ביצה או צמחי ביצה ( שמות παπυρος ;( ( papyrus ) ( ישעיהו ) ת " ו : papyrus ( לשמות ב ה ( Juncus = ) iuncus (; ( ישעיהו יט ו ;( pelagus ' ים-לב ' ( יונה ב ו " ת . ( א : ' יערא , ' כלומר ' יער , ' במובן כללי של סבך ( של צמחי מים " ת . ( י : גומא , גומיא ( לשמות ולישעיהו (; ' ימא דסוף ' ( ליונה " ת . ( פ : פפירו ( Cyperus ( papyrus ( ישעיהו (; באשתא דימא ( יונה . ( רס " ג : דיס . ( ) הרמב " ם מבאר שהוא ה ' סמאר ' , ( ) ואחד ממיניו הוא ה ' אסל ' , ( ) צמחי מים הנקראים בימינו בשם סמר , ( Juncus ) אגמון ( Scirpus ) או בסוריה צמח הנקרא בימינו סוף . ( Typha ) רש " ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים