נעצוץ

אזכור במקרא : נזכר פעמיים בישעיהו כצמח פחות בערכו כנראה קוצני : " תחת הנעצוץ יעלה ברוש ותחת הסרעד יעלה הדס והיה לה ' לשם לאות עולם ל א יכרת " ( ישעיהו נה יג . ( על צבאות מצרים ואשור נאמר שחנו במקומות שבהם היו ' נעצוצים : ' " ובאו ונחו כלם בנחלי הבתות ובנקיקי הסלעים ובכל הנעצוצים ובכל הנהללים " ( ישעיהו ז יט . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : στοιβη ( stoibe ) ( לישעיהו נה יג ) הוא שיח הסירה הקוצנית , ( ραγας ) ragas (; Sarcopoterium spinosum ) סדק , בקע , מקביל ל ' נקיקי הסלעים ' הנזכר באותו פסוק ( ישעיהו ז , יט " ת . ( ע : ( konyza ) κονυζα הוא הצמח הנקרא בימינו טיון " ת . ( Inula ) ו : frutectum ( לישעיהו ז יט , ( כלומר שיחים באופן כללי ; saliunca ) לישעיהו נה יג ) ראהכנ צ " ל : , Saltunca כלומר יער , חורש . ת " י : נעצוציא . ת " פ : הגתא , הכוונה היא לקוץ מהסוג : , Alhagi הנזכר בספרות חז " ל בשם היגי וכיום מזוהה עם הגה מצוי . ( A . graecorum ) מדובר בבן שיח קוצני השכיח כצמח רע בשדות ובצדי דרכים . לעתים הוא משמש במקורות גם שם קיבוצי לצמחים קוצניים שונים , ולכן אין ודאות שהכוונה כאן...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים