לט

אזכור במקרא : נזכר פעמיים במקרא ; בין המוצרים הייחודיים והיוקרתיים שהובלו מארץ כנען למצרים . בפעם הראשונה נזכרו : " נכאת וצרי ולט " ( בראשית לז כה ) שהובלו על ידי אורחת הישמעאלים שבאה מגלעד בדרכה למצרים , ובפעם השנייה בין הפריטים מ " זמרת הארץ " שהובאו ליוסף כמנחה ( בראשית מג יא . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ת (; stakte ) στακτη  : ש " ו : , stacte כלומר , שם כללי לשרף נוטף , ובמיוחד לשרף של המור האיכותי ( כנראה " ת . ( Commiphora myrrha א ות " י : ' לטום , ' ולדעת חלק מהפרשנים הוא זהה ל ' לוטם ' " נ ) א : לטם ) הנזכר במשנה . : פ " ת ' בטמא ' ( בראשית לז כה (; ' לטמא ' ( בראשית מג יא , ( שלפי בר בהלול זהה ל ' בטם ' : ( ) אלה ארץ ֿ ישראלית או אלה אטלנטית . ( Pistacia palaestina & P . atlantica ) לפי המדרש ה ' לט ' הוא מסטיכי , כלומר שרף אלת המסטיק . ( Pistacia lentiscus ) רס " ג תרגם לערבית : שאה-בלוט , ( ) כלומר , ' מלך האלונים ' הוא שמו של עץ הקסטניה , ( Castanea sativa ) וכך פירשו ר " נ והרמב " ם את ' לוטם ' שבמשנה , ודומה שהזיהוי מבוסס על דמיון פילולוגי בין לוט ל ' בלוט , ' שמו הער...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים