חבצלת

אזכור במקרא : נזכר פעמיים במקרא כצמח הגדל בשרון : " אני חבףלת השרון שושנת העמקים " ( שה " ש ב א . ( הוא משמש גם סמל להפרחת השממה : " ותגל ערבה ותפרח כחבףלת " ( ישעיהו לה א . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : ( Lilium = krinon ) κρινον ( ישעיהו לה א , ( כנראה צמח הקרוי בימינו שושן צחור ( anthos )  νθοςα (; L . candidum ) ( שה " ש ב א ) וכן בת " ע במשמעות של ציץ , שם כללי לפרח . ת " ו : lilium ( ישעיהו לה א ) , flos campi , כלומר ' פרח המישור ' ( שה " ת . ( ש " י : שושניא . במדרש מובא בשם ר ' יודן שחבצלת השרון ושושנת העמקים הם כינויים לאותו צמח בשלבי התפתחות שונים : " כל זמן שהיא קטנה הוא קורא אותה חבצלת , הגדילה קורא אותה שושנה . חבצלת - ולמה נקראת חבצלת שחבויה בצלה . ' למילה ' בצלה ' כנראה משמעות כפולה : צמח נמוך ' החבוי בצל ' והספון בראשיתו ( בקיץ ) בתוך בצל , תופעה המתאימה לצמחים גיאופיטים . ת " פ : חמצליתא ( ישעיהו , ( המתורגם לערבית בשם ' סורנג ' אן ' , ( ) סתוונית (; Colchicum ) שושנא ( שה . ( ש " אסף הרופא : אירוס , ( Iris ) ובמקום אחר זיהה צמח זה עם ' שושן ברא . ' תרגום לשה " ש :...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים