גפר

אזכור במקרא : מופיע פעם אחת בנוגע לעץ שממנו ציווה נח להכין את התיבה : " עשה לך תבת עצי-ג פר " ( בראשית ו יד . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : – ξυλον  τετραγωνων ' עצים רבועים " ת . ' ו : lignis , levigatis כלומר , ' עצים קלים . ' בשני המקרים אין זיהוי קונקרטי , אלא תיאור תכונות העצים . ת " א : קדרוס . במקום אחר ( בראשית ח , ד ) הוא מתרגם את ' הרי אררט ' בשם ' טורי קרדו '; ייתכן שמוצאו של העץ הוא משם . ת " י : קדרינון . לשם היווני ' קתרוס ' הובאו בתלמוד הבבלי שני זיהויים שאינם ברורים לנו כיום : ' מבליגא ' ו ' גולמיש . ' עץ בשם ' קדרוס ' נזכר רבות במקורות הקלסיים בנוגע לכמה עצים מחטניים , כמו : ברוש , ( Cupressus ) ובמיוחד בנוגע לסוג ערער . ( Juniperus ) ת " פ : ערקא , הוא העץ המתורגם מסורית לערבית בשם ' שמשאר , ' שמו של עץ האשכרוע ( Buxus ) או ' סאג , ( ) ' ' עץ הטיק . ( Tectona grandis ) רס " ג : ' שמשאר ' . ( ) אלפאסי : ' סאג ' . ( ) אבן פרחון : " עץ שצובעין בו אדום , בקם ולשון לע " ז ברזיל " . ( Caesalpinia = Brazil wood ) ר ' יהוסף שווארץ : עץ האורן . ( Pinus ) לסיכום , אין תמימות...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים