ארת

אזכור במקרא : נזכר פעם אחת במקרא בסיפור אודות אחד מבני הנביאים שהלך בימי הרעב " אל השדה ללפט אר ת " באזור הגלגל ( מל " ב ד לט . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : , ( ariot ) αριωθ כלומר תעתיק המילה בעברית . ת " ע ות ס "  κολοκυνθα ( Kolokuntha ) בעיבודיםו אחרים של תרגום השבעים : agria –  γριαα  λαχανα ( lachana ) ' ירקות שדה , ' עשבי בר . " ת ו : , herba כלומר , צמחים . ת " י : ירוקנין . בעקבות פירושים אלו , יש מפרשני ימי הביניים שקשרו את ה ' ארת ' עם דברי ישעיהו : " כי טל אורת טלך " ( כו יט ) – כמו הטל המחיה את הירקות ומצמיחם או " כחם צח עלי-אור . " מסורות זיהוי אחרות מבוססות על האטימולוגיה של ' אור . ' חז " ל הציעו זיהוי קונקרטי לצמח זה : " תנא משמיה דר ' יוחנן זה גרגיר . אמר ר ' יוחנן : למה נקרא שמן אורות ? שמאירות את העינים . " הכוונה היא לצמח הנקרא בימינו בן-חרדל מצוי , ( Eruca sativa ) שברפואה המסורתית נחשב כמועיל למחלות עיניים . ת " פ : רוענא , לפי הלקסיקוגרפים הסורים זהו הצמח הנקרא בערבית ח ' באזא ( ) או מלוח'יה . ( ) אסף הרופא כתב : " עשב הנקרא בלשון עברי אורות , ובלשון א...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים