אלמגים, אלגומים

אזכור במקרא : נזכר 3 פעמים עם העצים שהביא שלמה מאופיר לבניין בית המקדש , לבניית ארמונו ולייצור כלי נגינה : " עצי אלמגים הרבה מאד ואבן יקרה . וטעש המלך את-עצי האלמגים מסעד לבית ה ' ולבית המלך וכנרות ונבלים לשרים ל א בא כן עצי אלמגים ול א נראה עד הטום הזה " ( מל " א י יא-יב . ( במקבילה בדברי הימים נזכרים : " עצי ארזים ברושים ואלגומים מהלבנון " ( דה " ב ב ז . ( לפי נוסח הכתובים מדובר , לכאורה , בשני מיני עצי בניה שהובאו מאזורים שונים או שמא מגולמת בסיפור עסקה משולשת שבה היו מעורבים שלמה , חירם ומלכת שבא , שמארצה כנראה הובאו עצים אלה . כך עולה ממקבילה נוספת שבה נאמר על עבדי חירם ושלמה : " אשר הביאו זהב מאופיר הביאו עצי אלגומים ואבן יקרה " ( דה " ב ט י . ( ביסוד תובנות אלה עומדות הפרשנויות השונות העוסקות בזיהוי האלמוגים-אלגומים . מסורות זיהוי : ת " ש , ת " ו ות " פ הבחינו כנראה בין ' אלמגים ' ו ' אלגמים " ת . ' ש : απελεκητος ( Apeleketos ) ( בספר מלכים א י , יא ) במשמעות עץ מחוספס ; ( Pinus = Peukinos ) πευκινος בדברי הימים . ת " ו : thyinus ( בספר מלכים ודה " ב ט י ) – עץ הנזכר במקורות ה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים