ראש, רוש

אזכור במקרא : נזכר 12 פעם כשם שיקוי : " וישקנו מי-ראש " ( ירמיהו ח יד ; ט יד ; כג טו , ( כמין רעל : " כראש פתנים יינק " ( איוב כ טז ) ובתקבולת עם ' לענה ' 5 ) פעמים : ( " שרש פרה ראש ולענה " ( דברים כט יז ; איכה ג יט ועוד . ( פעם אחת הוא נזכר בשם ' רוש : ' " ענבמו ענבי רוש " ( דברים לב לב . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : בדרך כלל בשם ( khole ) χολη במשמעות כללית של מרה , 232 פורטליאונה , עמ ' פח . 233 כרתות ו ע " א . על זיקה זו , ראו למשל רש " י , אבן עזרא והרמב " ן לשמות ל כד . 234 על הזיהויים השונים ראו בהרחבה , עמר , קטורת , עמ ' . 108-104 235 לעף , פלורה , ב , עמ ' . 113 236 פליקס , עצי בשמים , עמ ' ; 107-108 זהרי מקרא , עמ ' . 203 237 מולדנקה , עמ ' ; 218-219 היפר , עמ ' . 138 הוא אחד הזיהויים של ה ' קשט , ' ראו עמר , קטורת , עמ ' , 107 . 119 238 מאסון , עמ ' . 49 239 מאניצ ' ה , עמ ' ; 88-91 גרמר , עמ ' . 13-14 מרירות וכעס . זאת המשמעות גם בת " ו : " ת . fel י : ' כרישי חיוין , " כלומר כארס נחשים . ת " פ : ברוב המקרים מתורגם בצורות שונות של השורש מר " ר , ונראה שבחלק מהמקרים יש ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים