קנמון, קנמן-בשם

אזכור במקרא : מופיע פעמיים בשם " קנמון " ופעם אחת בשם " קנמן-בשם . " הוא נמנה עם הבשמים החשובים שלהם נמשלה הרעיה : " גן נעול אחותי כלה … נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה " ( שה " ש ד יד . ( כמו כן הוא נזכר כצמח מעורר בתיאור האישה המפתה : " נפתי משכבי מר אהלים וקנמון " ( משלי ז יז . ( " קנמן-בשם " נזכר בין מרכיבי שמן משחת הקודש ( שמות ל כג . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : , ( kinnamomon ) κινναμωμον ות " ו : Cinnamomum או cinnamon בכל המובאות ( וכך מתורגם גם " קנה הטוב " ( ירמיהו ו כ " ת . (( א : קנמן בשם . ת " י : קינמון בושם ( שמות , ( קונמא ( משלי , ( התרגום הארמי לשה " ש : קנמון . ת " פ : קונומון , קונומון בסמא . רס " ג : ' עוד אלטיב ' ( ) ( שמות , משלי , ( הוא עץ הבושם ההודי , ( Aquilaria agallocha ) ואילו במקום אחר מיוחס לו תרגום שונה : ' צנדל ' , ( ) הוא עץ סנטל אדום ( Pterocarpus santalinus ) או סנטל לבן ( Santalum . ( album גם אבן ג ' נאח ( בשם עוד אלטיב ) ורד ) ק " בשם : לינייו אלואי ) זיהו את הקנמון עם עץ הבושם ההודי . זה האחרון מסתמך כנראה על הדמיון בתרגום המילולי לער...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים