קנה, קנה-בשם, קנה החוב

אזכור במקרא : המונח " קנה " ככינוי לצמח בושם נזכר שלוש פעמים במקרא : יחד עם ה " קדה " ( ראו בערכו ) – בין הסחורות של העיר צור : " קדה וקנה במערבך היה " ( יחזקאל כז יט ) ובין שאר הבשמים החשובים שלהם נמשלה הרעיה : " גן נעול אחותי כלה … נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה " ( שה " ש ד יד . ( הנביא ישעיהו מבקר את עם ישראל על שלא טרח להעלות קרבנות ומנחת בשמים : " לא קנית לי בכסף קנה " ( ישעיהו מג כד . ( סממן זה נזכר גם בשם " קנה הטוב מארץ מרחק " ( ירמיהו ו כ ) ובשם " קנה-בשם , " אחד ממרכיבי משחת הקודש ( שמות ל כג . ( מסורות והצעות זיהוי : ת ( kalamos )  καλαμος : ש " ( שמות ושה κινναμωμον ;( ש " ( kinnamomon ) ( ירמיהו . כך ה ' קנמון ' מתורגם בכל מקום (; בשאר המובאות לא זוהה כסממן ריחני . ת " ו : , calamus בכל המובאות לבד משה " ש : " ת . fistula א : קנה בוסמא . ת " י : קנה בושמא ( שמות . ( קנה בשם ( ביחזקאל , ( קני בסם ( בישעיהו , ( קני טבתא ( בירמיהו , ( קני בוסמיא ( שה " ת . ( ש " פ : קניא , קניא דבסמא ( שמות . ( מונח זה מתורגם מסורית לערבית כשם כללי לסממנים ריחניים המושמים בשמן או בקטו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים