עץ שמן

אזכור במקרא : נזכר שלוש פעמים במקרא בחזון הפרחת השממה , בין עצי הסרק ירוקי העד ( ישעיה מא יט ) ובין העצים הגדלים בהר באזור ירושלים אשר שימשו להכנת סוכות : " ויעבירו קול בכל עריהם ובירושלים לאמר : צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ שמן " ( נחמיה ח טו . ( במקדש היו הכרובים , הדלתות וכן מזוזות הדביר עשויים מעצי שמן " מ ) א ו כג , לא-לג . ( במשלי בן סירא מתואר שבחו של שמעון הצדיק : " כזית רענן מלא גרגר וכעץ שמן מרוה ענף . " הרושם שעולה מהכתובים שמדובר במין מסוים של עץ ולא בשם תואר כללי . מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : , ( Cupressus = Kyparissos ) κυπαρισσος הקרוי בלשון העברית המודרנית ברוש . ת " ו : מתרגם עצי זית , ורק בנחמיה- "frondes ligni , pulcherrimi " כלומר : עלי עץ היפה ביותר . ת " י : למ " א " אעי זיתא , " כלומר עצי זית , ובישעיהו : " אעין דמשח , " כלומר תרגום מילולי של עץ שמן ( וכן רס . ( ג " בתרגום היווני של בן סירא תורגם " ת . Cupressus - פ : קיסא דמשחא ( תרגום מילולי . ( מכל האמור לעיל יוצא שלא הייתה מסורת זיהוי אחת ועקיבה , והמשותף לכל הזיהויים הללו היותם עצים שמכילים תכולה גבוהה ש...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים