מלוח

אזכור במקרא : נזכר פעם אחת במקרא ביחד עם הרותם בין מזונם הדל של שוכני המדבר העלובים : " הקטפים מלוח עלי שיח ושרש רתמים לחמם " ( איוב ל ד . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : ( halima )  λιμαα כלומר צמח מלחות , אולם ייתכן שהכוונה לצמח ספציפי הנקרא אצל דיוסקורידס בשם זה , המזוהה עם . Atriplex halimus הנחה זו מתאשרת בת " ע : " ת . ( halimos )  λιμοςα ו לא נקב בשם צמח מסוים , אלא תרגם שמדובר באכילת עשבים וקליפות עצים . תה " א : ' חובי ' במובן של עקירת גזעי עצים . נראה שהגרסה הנכונה היא ' הובאי , ' קוצים , כמו שתרגם בכל מקום ' שמיר " ת . ' פ : התרגום חסר . רס " ג תרגם ' מלוח ( ) ' ' והוסיף שהוא אחד ממיני ' הקוצים ' ( אלשוך ; , ( וברור שהוא כולל בכך מיני צמחי בר רעים שונים , הפחותים בערכם , ובהם נמנו כעשרים שמות במקרא , שלא כולם קוצניים בהכרח , וכן העיר ר ' אברהם בן שלמה , ' כי המלוח עליו רחבים מעט מעלי הזית והוא נאכל כירקות ויש בו מליחות ועפיצות . ' תיאור זה מתאים לצמח Atriplex halimus הקרוי בימינו מלוח קיפח , ובערבית שמו : מלוח ' , ( ) מליח ' , ( ) קאקלה , ( ) קאקלי , ( ) קטף בחרי ( ) ואשנ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים