כרפס

אזכור במקרא : נזכר פעם אחת במקרא בתיאור האריגים הצבועים , היוקרתיים שהיו בחצר המלך אחשורוש בפרס : " חור כרעס ותכלת אחוז בחבלי-בוץ " ( אסתר א ו . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש ות ( karpasinos ) καρπασινος ע " ות " ו : , Carpasinus סוג אריג . ת " פ : כובא , כנראה מין כסף . תרגום המיוחס לרס " ג : ' חריר ' , ( ) כלומר משי . כמה מפרשני ימי הביניים סברו שמדובר במין צבע . כמעט כל החוקרים המודרניים סבורים שהשם ' כרפס ' הוא כינוי לאריג מהצמח הקרוי בימינו כותנה . ( Gossypium ) שם זה נגזר כנראה משפת הטלוגו ( הודית ) , Karpasamu משם הועבר לפרסית והתגלגל לשם " כרסף , " אחד משמותיו הערביים בימי הביניים . מוצא הכותנה מהודו , והיא הובאה משם למסופוטאמיה על ידי סנחריב במאה השביעית לפנה " ס , כפי שעולה מטקסט המתאר נטיעת עצים הנושאים צמר , שמהם פקד שליט זה לארוג בעבורו מלבושים . גידול זה לא היה ידוע בארץ ֿ ישראל בתקופת המקרא והוא חדר לתרבות החקלאית באופן חלקי בתקופה ההלניסטית-רומית ונקרא בעברית ' צמר גפן . ' רק בעקבות כיבושי האיסלם הוא הפך להיות גידול נפוץ בעולם הישן .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים