ברוש

אזכורים במקרא : נזכר 20 פעם כעץ בניה חשוב יחד עם ה ' ארז ' " מ ) א ה כב ; זכריה יא ב ועוד ' ו , ( האלגומים ' ( דה " ב ב ז ) הגדלים בלבנון ( ישעיהו לז כד ) ובשניר ( יחזקאל כז ה , ( וכעץ בעל ענפים גדולים ( יחזקאל לא ח . ( קירות בית המקדש של שלמה היו מצופים מבפנים בעצי ברושים . מברושים הכינו גם את שתי דלתות בית המקדש " מ ) א ו טו , לד ) וכן כלי נגינה למקדש " ש ) ב ו ה . ( הברוש הוא סמל של רעננות ( הושע יד ט ) והפרחת השממה ( ישעיהו מא יט ) כנראה בשל היותו ירוק עד . פעם אחת נזכר גם השם ' ברותים : ' " קרות בתינו ארזים רהיטנו ברותים " ( שה " ש א יז . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : אין עקיבות בזיהוי . בכמה מקומות ( מל " ב יט כג , ישעיהו לז כד ועוד ) " ת . ( cyparissos ) κυπαρισσος ו : , ( elate ) ελατη ע " ת ; abies ומדרש תנחומא : ' אלטין , ' עץ הנקרא כיום אשוח " ת (; Abies ) י : בירון " נ ) א : ברותא , ברתין (; בתלמוד הבבלי : ברוש-ברתא . ' ה ברושים ' נזכר גם במשנה לצד ' ארזים וארנים , ' ויש יסוד סביר להניח שמדובר באותו העץ הנזכר במקרא ; ת " פ : תרגום אינו עקיב : ברותא ( ישעיהו ) או קטרוקא ( ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים