אהלות, אהלים

אזכור במקרא : נזכרים 4 פעמים ; ברוב המקרים כצמח בושם אהוב , יחד עם ה ' מור ' וסממנים ריחניים ויוקרתיים אחרים של העולם העתיק . הוא נזכר כצמח מעורר בתיאור האשה המפתה : " נפתי משכבי מר אהלים וקנמון " ( משלי ז יז . ( הוא שימש לבישום בגדי המלך : " מר ואהלות קציעות כל בגדתיך " ( תהלים מה ט , ( ובתיאור גן הבשמים נמשלה הרעיה בשיר השירים : " גן נעול אחתי כלה … נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה , מר ואהלות עם כל ראשי בשמים " ( שה " ש ד יד . ( במשלו מברך בלעם את ישראל : " כנחלים נטיו כגנת עלי נהר , כאהלים נטע ה , ' כארזים עלי מים " ( במדבר כד ו . ( הצירוף ' כאהלים נטע ה ' ' אינו ברור : האם מדובר בגידול בעל שה ' נוטע כביכול , מהו בית הגידול המתואר כאן ( ארצי או שמימי (? ואולי הוא מקבילה מטפורית לאהלי יעקב הנזכרים בפסוק הקודם ? מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : σκηνη  ( eSken ) ( לתורה , ( כלומר ' אוהל ( aloth ) αλωθ '; ( שה " ש דיד , ( kroko ) κροκος , ( כרכום ( משלי ( stakte ) στακτη (; כינוי כללי לשרף או למור . ( תהלים " ת (; ע : " ת (; Aloe ) αλοη  ו : , tabernaculum אוהל ( לתורה stacte (; ( ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים