פרק שישי: שמות הצמחים שזיהוים ברמת הסתברות גבוהה אך לא ודאית