שטה

שם מדעי : Acacia sp . אזכור במקרא : נזכר 28 פעם כעץ אשר שימש לבניין המשכן וכליו , למשל , לבניית הארון ( שמות כה י ) והשולחן ( שם , כה כג . ( קרשי המשכן היו " עצי שטים עומדים , עשר אמות ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד " ( שם , כו טו- טז , לו כ . ( העצים לבניית המשכן היו מתרומת העם : " וכל אשר נמצא אתו עצי שטים " ( שמות לה כד , ( אך לא ברור מהיכן השיגום , עניין שמהווה פתח לפרשנויות אחדות . פעם אחת נזכרת השיטה בין העצים שיפריחו את השממה ( ישעיה מא יט . ( על שם העץ נקראו כנראה שמות מקומות : אחת מתחנות בני ישראל במדבר ( במדבר כה א , ( מקום בערבות מואב שבעבר הירדן המזרחי ( במדבר לג מט , יהושע ב א , ג א ; מיכה ו ה , ( ' בית השטה ' ( שופטים ז כב ) ו ' נחל השטים ' ( יואל ד יח . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : ( aseptos )  σηπτοςα  עץ בלתי נרקב ( במובאות בתורה ) ו- , ( Pyxos ) πυξος אשכרוע ( לישעיהו " ת . ( ו : setthim ( בכל המובאות בספר שמות ) בדומה למונח בעברית , ו , spinam ­ כלומר עצים קוצניים ( לישעיהו מא יט " ת . ( א : שיטין ; ת " י : שיטא , שיטין ; מדרש הגדול : שוניטא ( לתרומה כה י...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים