רתם

שם מדעי : Retama raetam אזכורים במקרא : נזכר במקרא 4 פעמים כצמח שתחתיו ישב אליהו הנביא במדבר מהלך יום אחד מבאר שבע " מ ) א יט . ( ד-ה שורש רתמים נחשב למאכל נחות של אנשי המדבר והוא נזכר בכפיפה אחת עם המלוח ( כנראה , Atriplex ראו בערכו : ( " הקטפים מלוח שיח ושרש רתמים לחמם ' ( איוב ל ד . ( אפשר שהוראת המילה " לחמם " היא משלח ידם של תושבי המדבר שהתקיימו מ " גחלי רתמים . " הללו הוכנו מהשורשים של הצמח ושימשו להכנת חצים בוערים : " חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים " ( תהלים קכ ד . ( המקום " רתמה , " אחת מתחנות בני ישראל במדבר סיני ( במדבר לג יח-יט , ( נקראה כנראה על שם צמח זה . מסורת זיהוי : ת " ש : תרגום אינו עקיב : במל " א יט , ד ( Rathm ) αθμ ( כלומר תעתיק המילה (; באיוב לא הובא תרגום שם צמח ספציפי ; ת " ע : ( arkeuthinos ) αρκευθινος " ת ; Juniperus = ו : (; Juniperus = ) siuniperu תה " א : רתמא , רתמין ; ת " פ : בלוטא ( תהלים (; בטמתא ( מל " א ; באיוב חסר התרגום (; רס " ג : רתם . ( ) לסיכום : לרותם הוצעו שתי הצעות זיהוי מרכזיות . הראשונה נמשכת מת " י דרך רס ג " וחלק מהפרשנים המאוחרים עם ה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים