סנה

שם מדעי : Rubus sanguineus אזכור במקרא : נזכר שש פעמים ; רובן בסיפור התגלות ה ' למשה במדבר חורב בעת שזה רעה את צאן יתרו חותנו : " וירא מלאך ה ' אליו בלבת אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל . ויאמר משה : אסרה-נא ואראה את המראה הגדול הזה , מדוע לא יבער הסנה " ( שמות ג . ( ב-ד מקטע זה ניתן ללמוד שמדובר בצמח הנמצא במקום שבו מדברים את הצאן ושכרגיל הוא בוער באש . פעם אחת הסנה נזכר בברכת משה לשבט יוסף : " ורצון שכני סנה " ( דברים לג טז . ( מסורות והצעות זיהוי : ת ( batos ) βατος : ש " הוא השם היווני של הצמח הנקרא בלטינית . rubus וכך תרגמו ת " ו ; ת " א : אסנא ; ת " י : סניא ; ת " פ : סנא . רס " ג תרגומו לערבית : ' סנא ' ( ) ( נ " א בדברים לג טז : ' סמא , ' שמים , כלומר שוכן שמים . ( אבן עזרא כתב שרס " ג התכוון למין קוץ ( בשמות ג , ב . ( לעומת זאת כמה מחכמי תימן הבינו שרס " ג התכוון לצמח ה- , Senna כסיה מחודדת , ( Cassia acutifolia ) צמח מדברי הגדל במצרים ובאופן מצומצם גם בסיני ובדרום הארץ , ועליו מפורסמים בשימושם כחומר משלשל . בסדרת דרשות המתארות את ה ' סנה ' קולעים חז " ל ב...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים