נטף

זיהוי מדעי : Commiphora gileadensis אזכור במקרא : נזכר פעם אחת כאחד מסממני הקטורת ( שמות ל לד . ( מסורות והצעות זיהוי : ת , ( stakte ) στακτη  ש " וכן ת " ו : . stacte הוראתו של שם זה היא נוטף , זולף , תואמת את הוראת השם העברי ' נטף . ' בשם stacte נקרא גם המור האיכותי ( כנראה . ( Commiphora myrrha רמז לכך אולי ניתן למצוא בהקשר הפסוקים : " ידי נטפו מור " ( שה " ש ה ה (; " שפתותיו שושנים , נטפות מור עבר " ( שה " ש ה יג " ת . ( א : נטופא ; ת " י : ' קטף , ' בשם זה זיהו ת " א ות " י גם את ה ' צרי ' שבתורה . הכוונה לצמח בושם שגדל בארץ ֿ ישראל בתקופת המשנה . התרגומים הארמיים זהים למסורת הזיהוי שמביא ר ' שמעון בן גמליאל : " הצרי אינו אלא שרף ( הנוטף ) מעצי הקטף , " הוא השרף המופק מהצמח הנקרא בימיו בשם היווני בלזם או אפרסמון Commiphora gileadensis ) או C . . ( Kataf המדרש מביא זיהוי הז במפורש : " צרי - בלסם קטף . " שמו הלטיני של האפרסמון הוא opobalsamum והוראתו : ה ' בושם הנוזלי , ' ובמקרה דנן הוא תואם את ההוראה המקורית של המילה העברית ' נטף ' ושל התרגומים הלועזיים " ת ) ש ות . ( ו " כך גם בת...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים