מר

שם מדעי : Commiphora myrrha אזכורים במקרא : המור נזכר 12 פעם במקרא בין מיני הבשמים היוקרתיים של העולם העתיק ( תהלים מה ט ; משלי ז יז ; שה " ש ד יד ועוד ) והשימוש בו היה לקטורת ( שה " ש ג ו ) וכשמן ריחני ( שה " ש ה ה ) ולהכנת שמן המשחה ( שמות ל כג . ( הוא שימש גם לטיפוח הנשים ( אסתר ב יב , ( ויש שנשאו עליהן " צרור המר " ( שה " ש א יג . ( אף שלמעלה ממחצית מתיאורי המור הם ממגילת שיר השירים , בעלי אופי מליצי ומטפורי , הרי שהיסוד הריאלי שבהם הוא מוצק . מסורת זיהוי : ת " ש : ( תהלים ) ( smyrna ) σμυρνα ; ( stakte ) στακτη ( שאר המובאות , ( שני מונחים אלה נזכרים אצל דיוסקורידס בקשר לצמח , ה-Myrra כאשר הראשון הוא שמו הספציפי . כך גם מזהה אותו אחד מחכמי בתלמוד . " ת ו : stacte ( תהלים murra (; ( שה . ( ש " תה " א : מירא , מורא ; ת " פ : מורא ; רס " ג : מסכ . ( ) כל התרגומים הקדומים וחלק מפרשני ימי הביניים זיהו את המור עם Commiphora myrrha או מינים קרוביםה לו . זיהוי זה נתמך בהשתמרות השם בכל השפות השמיות הקדומות ומשם עבר ללטינית ולשפות אירופיות ( למשל באנגלית : . ( myrrh יתרה מזאת , למור קיימת מ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים