אזוב

שם מדעי : Majorana syriaca אזכורים במקרא : נזכר 10 פעמים כצמח מעוצה קטן הגדל על ' קיר ' ( מל " א ה יג . ( האזוב שימש בטקסים שונים , כמו טהרת המצורע ( ויקרא יד ד , ( מרכיב בהכנת אפר פרה אדומה ( במדבר יט ו ) וכסמל החיטוי והטהרה ( תהלים נא ט . ( מסורת זיהוי : ת " ש : " ת (; hyssopos )  σσωποςυ ו ; ; hysopum תה " א : אזובא . כך מתורגם בתלמוד הירושלמי : ' איזובא " ת . ' פ : זופא . השם הסורי נגזר מהשם היווני ­ . hyssopos זהו גם כינוי כללי לכל מיני האזובים , כפי שכתב אסף הרופא : ' הזרזופים הם מיני אזוב '; במקום אחר הוא הזכיר את ה ' זופא רבא , ' הנקרא ביוונית אוריגנו ובלטינית שטורייא . ( Satureja ) באירופה הייתה ה ' זופא ' מזוהה בעיקר עם בן-אזוב רפואי (; Hyssopus officinalis ) רס " ג וריב " ג : צעתר . ( ) האזוב נזכר רבות בספרות חז " ל , והתיאורים התנאיים אינם מותירים ספק שסתם אזוב , ללא שם לוואי , הוא הצמח , Majorana syriaca המכונה בימינו בארץ ֿ ישראל בשם " צעתר " ללא שם תואר נוסף . למעשה , כל פרשני ימי הביניים שכתבו את חיבוריהם בערבית , כמו רס " ג והרמב " ם , זיהו את האזוב עם ה ' צעתר ' על פ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים