תעוח

שם מדעי : Malus pumila ( = Pyrus malus = Malus sylvestris ) אזכורים במקרא : נזכר 6 פעמים ומופיע בסוף רשימת עצי הפרי החשובים בארץ ( יואל א יב ) וכבעל ריח טוב ( שה " ש ז ט . ( מופיע 5 פעמים כשם יישוב ( למשל , יהושע יב יז ; יז ח ) וכשם אדם פרטי ( דה " א ב מג . ( מסורת זיהוי : ת " ש : " ת (; melon )  λονμη ו : ; malus תה " א : חזור . ת " פ : חזורא ; רס " ג : תפאח (; ) אוגרית : . tph המונח הארמי ' חזור ' זהה לשם האכדי ; hashuru הוא נזכר גם בת " א ל ' כפתור ופרח ' ( שמות כה לג ועוד . ( הזיהוי מתקבע בוודאות בהתאם לתרגום הסורי לערבית : חזוראתפאח . המונח ' חזורא ' נזכר בספרות חז " ל בין הפירות החשובים : ' חיזורא דמקרי חיזור ' והוא דומה ל ' חיזרר ' שבארץ ֿ ישראל היה כינויו של העוזרד . ( Crataegus ) פריו של העוזרר דומה לתפוח קטן ובערבית הוא נקרא ' זערור , ' אך גם ' תפאח ברי '– תפוח בר . אפשר שעל יסוד דמיון זה ביקשו הראובני להציע שהוא ' כתפוח בעצי היער ' ( שיה " ש ב , ג . ( מכל מקום , כל פרשני ימי הביניים מסכימים עם זיהוי ה ' תפוח ' המקראי עם העץ הקרוי בימינו תפוח . 271 זהרי והופף , עמ ' ; 165-17...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים