תמר

שם מדעי : Phoenix dactylifera אזכורים במקרא : נזכר 12 פעם כעץ פרי בשם ' תמר , ' פעמיים בשם ' תמר ' ( שופטים ד ה ; ירמיהו י ה , ( כשם פרטי לאישה ( למשל : בראשית לח ו ; ש " ב יג א ) וכשמות מקומות בדרום הארץ ( יחזקאל מז יט , ( למשל , ' חצצון תמר , היא עין גדי ' ( דה " ב כ ב . ( העץ גדל בנאות מדבר ( במדבר לג ט , ( בעיקר בבקעת יריחו ובעין גדי ( דברים לד ג . ( כפותיו היו אחד ממרכיבי ארבעת המינים הנלקחים בסוכות ( ויקרא כג מ ) וכסמל וכמשל ( תהלים צב יג ; שה " ש ז ח . ( 268 לעף , פלורה , א , עמ ' ; 274-280 פליקס , עצי פרי , עמ ' ; 161-167 עמר , גידולים , עמ ' . 201-194 269 זהרי והופף , עמ ' ; 159-164 סמרט וסימונדס , עמ ' ; 366-370 קודקס , עמ ' ; 113 ליפשיץ וביגר , עמ ' . 158 270 לעף פלורה , א , עמ ' ; 224-254 פליקס , עצי פרי , עמ ' ; 83-96 עמר , גידולים , עמ ' . 165-170 מסורת זיהוי : ת " ש : " ת ( phoenix )  νιξφοι ו : ; palma תה " א : דקלא ; ת " פ : דקלא . רס " ג : נח , ( ) ל ' שג ' ר אלתמר ' ל . ( ) תמר ' קיימת מסורת רציפה שאין עליה עוררין . עדויות וממצא בוטני-ארכיאולוגי : מוצא התמר הוא מאזו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים