שקד, לוז

שם מדעי : Amygdalus communis אזכורים במקרא : נזכר 4 פעמים בשם ' שקד : ' אחד המרכיבים במנחת יעקב ליוסף מ ' זמרת הארץ ' ( בראשית מג יא , ( וכסמל ומשל ( ירמיהו א יא ; קהלת יב ה ; במדבר יז כג . ( השם ' לוז ' נזכר רק פעם אחת ( בראשית ל לז ) השקד והלוז נזכרו גם כשמות מקומות ( בראשית כח יט ; שופטים א כו ועוד . ( מסורת זיהוי : ת ( karuon ) καρυον  : ש " כלומר , אגוז . ת ( amygdalon ) αμυγδαλον : ע " בתרגום של שקד וגם לוז ת " ו : ; amigdala תה " א : לוז , שגדא ; ת " פ : לוז – לוזא ; שקד – שגדא ; רס " ג : לוז (; ) אוגרית : ; tqd אכדית : . suqdu , siqdu זיהויו של ה ' שקד ' הוא חד משמעי , לבד מת " ש שזיהה אותו עם עץ אגוז . אשר ל ' לוז ' עולה שיש פרשנים , כנראה כבר מתקופת חז " ל , שהבדילו אותו מה ' שקד , ' וזיהו אותו עם האלסר Corylus ) , ( avellana עץ נשיר שאינו גדל ארץב ֿ ישראל . רס " ג בגרסה אחת םתרג את ה ' לוז ' בערבית בשם " חור " ( ) הוא הצפצפה המכסיפה , ( Populus alba ) ויש שפירשו : ' מיני ארזים ' ( אולי צ " ל : ' אגוזים . ( ' דומה שעל פי רוב התרגומים הקדומים והדמיון הפילולוגי , השקד והלוז ה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים