שערה

שם מדעי : Hordeum vulgare אזכורים במקרא : נזכרת 34 פעם כמין דגן – חשוב בדרך כלל לאחר החיטה ( דברים ח , ח ועוד . ( השעורה גדלה בנחלת שבט יהודה ( דב " א יא יג , ( ובמיוחד בשדות בית לחם ( רות א כב ועוד ) וכן במצרים ( שמות ט לא . ( מסורת זיהוי : ת " ש : " ת (; krith ) κριθη ו : ; hordeum תה " א : שעורין , סעריא , סרתא ; ת " פ : סערא ; רס " ג : שעיר . )شعير( השעורה מזוהה ללא ספק בקרב כל הפרשנים והחוקרים עם הסוג , Hordeum שממנו מינים וזנים שונים . השם שעורה קיים בשינויים קלים גם בשפות שמיות קרובות ועד היום יש לו מסורת לשונית פעילה ורציפה . הוא נקרא בערבית ' שעיר . ' עדויות וממצא בוטני-ארכיאולוגי : השעורה היא הדגן השני בחשיבותו בתולדות האנושות . צרכי הגידול של השעורה הם צנועים ביחס לחיטה , וגידולה היה שכיח יותר באזורי ספר יובשניים או בתקופות בצורת . מקור השעורה הוא כנראה במזרח הקרוב , והיא נחשבת בין הגידולים המבויתים הקדומים ביותר . המין השכיח ביותר בעולם הקדום ועד ימינו הוא השעורה התרבותית ( H . vulgare ) כפי שעולה גם מהממצא הבוטני-ארכיאולוגי . היא נזכרת רבות גם בספרות חז " ל ובימי הביניים ....  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים