שומים

שם מדעי : Allium sativum אזכור במקרא : נזכר פעם אחת במקרא ( בלשון רבים ) בין מיני הירקות שאכלו בני ישראל במצרים ( במדבר יא ה . ( מסורת זיהוי : ת " ש : " ת (; Allium = ) ( skordon ) σκορδον ו : (; allium = ) alium ת " א : תומי ; ת " י : תומיא ; ת " פ : תומיא ; רס " ג : ת ' ום (; ) אכדית : . sumu ' ה שומים ' מזוהים ללא ספק בקרב כל התרגומים והפרשנים המאוחרים יותר עם המין . Allium sativum עדויות וממצא בוטני-ארכיאולוגי : מוצאו של השום הוא כנראה ממרכז אסיה , והוא מופיע 238 זהרי והופף , עמ ' ; 170-171 ליפשיץ וביגר , עמ ' ; 160-161 קודקס , עמ ' . 219-218 239 לעף , פלורה , ג , עמ ' ; 80-113 פליקס , עצי פרי , עמ ' ; 131-138 עמר , גידולים , עמ ' . 173-171 240 ראו ברחבה ז ' עמר , " גרגירי הרימון , " על אתר , א ( תשנ , ( ו " עמ ' . 56-53 241 השוו דיוסקורידס . 181 II 242 מולדנקה , עמ ' , 32 מביאים גם אפשרות שאולי מדובר במין . A . ascalonicum באתרים רבים החל מהאלף השני לפנה " ס . כך למשל נמצאו בצלי שום שלמים בקבר תות אנח אמון ( המאה הארבע ֿ עשרה לפנה " ס ) ובקברים נוספים . כמו כן נמצאו במצרים שרידים ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים