קשאים

שם מדעי : Cucumis melo var . chate אזכור במקרא : נזכרו פעם אחת במקרא ( בלשון רבים ) בסמיכות ל ' אבטיחים ' בין מיני הירקות שאכלו בני ישראל במצרים ( במדבר יא ה . ( מסורת זיהוי : ת " ש : " ת ; cucumis : ו " ת (; sikus ) σικυς א : בוציניא . שם הנזכר גם בספרות חז ל " והוא מתורגם מסורית לערבית כ ' קת ' א ' , ( ) הוא מלון הקתא " ת . ( Cucumis melo var . chate ) י : קטיא ; ת " פ : קטיא ; בסורית-ערבית : קטותא – אלקת ' אה ; רס " ג : קת ( ) א ' ( המוכר בערבית גם בשם פקוס . ( ) בתעודות האכדיות הוא נזכר בשם . qissu לסיכום : ה ' קשואים ' מזוהים ללא ספק בקרב כל התרגומים הארמיים והפרשנים המאוחרים עם צמח מקשה ממשפחת הדלועיים : מלון הקתא . ( Cucumis melo var . chate ) ואכן רוב הפרשנים והחוקרים סברו ( בהנחה שהקשואים המקראיים זהים לקישות שבמשנה ) שמדובר במלון הקתא , כדוגמת : ת )' י " קטיא , ( ' רס ) ג " קת , ( א ' ואחרים . רס " ג אף תרגם את המילה " מקשה " ( מקת ' אה ) ( ) בישעיהו ( א ח ) – מקום גידול הקשואים . לעומת זאת , בת " ש ות " ו ה ' קשואים ' מופיעים כשם קיבוצי שעשוי לכלול מיני דלעיים שונים , כמו מל...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים