קצח

שם מדעי : Nigella sativa אזכורים במקרא : נזכר 3 פעמים בספר ישעיהו לצד ה ' כמון ' כצמח שנזרע ב ' הפצה , ' ונדוש במקל- לא ב ' חרוץ ' ( ישעיה כח כה-כז . ( מסורת זיהוי : ת " ש ות " ת (; Nigella sativa = ) ( melanthion ) μελανθιον  : ע " ו : gith " ת (; Nigella sativa = ) י : קצחא ; ת " פ : שבובנא ; רס " ג : קצח )!(; ריב " ג ואחרים : שוניז . ( ) סינונימים נוספים בערבית : ' אלחבה אלסודא ' , ( ) קזחה , ( ) קחטה . ( ) זיהוי ה ' קצח ' הוא חד משמעי בכל התרגומים וברוב הפירושים . הזיקה שעורך המקרא לכמון נובעת בשל הדמיון בשימוש כתבלין ובאופן גידולו : בעיני הקדמונים הקצח דמה לכמון ובשפות אחדות הוא קרוי ה ' כמון השחור . ' רק כמה פרשנים אירופיים בודדים סברו שהקצח הנזכר במשנה הוא כרויה ; Carum carvi ) קימל . ( אפשר שגם רש " י לא הכירו , אך חזקה עליו שהייתה בידו מסורת זיהוי : ' רבותינו מפרשים נייל , ( niele ) א " אבל אני שמעתי מין זרעים שזורעים אותו בארץ ישמעאל . ' זיהוי מאוחר אחר לקצח הוא השומר ( Foeniculum vulgare ) אין לכך כל ביסוס . עדויות וממצא בוטני-ארכיאולוגי : צמח תבלין שהיה שכיח בשימושו בעולם ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים