קנה

שם מדעי : Phragmites & Arundo אזכור במקרא : נזכר 9 פעמים במקרא כצמח מים הגדל יחד עם ה " גמא " ( ישעיהו לה ז . ( הוא שימש כמקום מסתור ל ' בהמות ' ( כנראה סוס יאור : ( " בסתר קנה ובצה " ( איוב מ כא . ( הזיקה בין צמח ה ' גמא ' ( שם כללי לצמחי מים , ובמיוחד לגמא הפפירוס ) ובין בית הגידול ' בצה ' עולה בהקשר אחר באיוב : " היגאה גמא בלא בצה " ( ח יא , ( כלומר , הקנה כמו הגמא מאפיין בעיקר מקווי מים ביצתיים , שולי מעיינות , גדות נחלים ופחות מקורות מים עמוקים ושוצפים . הקנה גדל על שפת היאור לצד ה ' סוף ' ( ישעיהו יט ו ) ושימש סמל לציון חולשתה של מצרים : " הנה בטחת על משענת הקנה הרצוץ הזה על מצרים , אשר יסמך איש עליו ובא בכפו ונקבה כן פרעה מלך מצרים לכל הבטחים עליו " ( ישעיהו לו ו ; השוו מ " ב יח כא ; יחזקאל כט ו . ( הוא שימש גם משל לחוסר יציבות : " והכה ה ' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים " " מ ) א יד טו . ( מבנה צמח ה ' קנה ' שימש כינוי מושאל לגבעול צמחי הדגן ( בראשית מא ה , ( לזרוע המנורה ( שמות לז יט ועוד , ( כמוט מאזניים לשקילה ( ישעיהו מו ו ) וכמוט מדידה הנקרא " קנה המדה " ( יחזקאל מ ה ועוד ) ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים