פול

שם מדעי : Vicia faba אזכורים במקרא : נזכר פעמיים לצד ' עדשים ' ומרכיבי מזון בסיסיים אחרים " ש ) ב יז כח ; יחזקאל ד ט ) וכשם פרטי של מלך אשור " מ ) ב טו יט . ( מסורת זיהוי : ת " ש : " ת (; kuamos ) κυαμος ו : ; faba תה " א : פולא ; ת " פ : גומא , הוא בערבית ' באקלא ' , ( ) כלומר פול . הזיהוי של ה ' פול ' הוא חד משמעי בכל התרגומים והפירושים . עדויות וממצא בוטני-ארכיאולוגי : פול הגינה הוא מגידולי הקטניות החשובים ביותר . ועדויות ברורות לביותו מצויות באתרים שונים מתקופת הברונזה הקדומה ואילך במזרח הקרוב ובאירופה . הפול נזכר רבות כגידול יסוד חשוב גם בספרות חז " ל ובימי הביניים . 168 למקרא וכן בפירושו בתלמוד בראש השנה כג ע " א ; סוכה לב ע " ב ; בבא בתרא פא ע " א ; אבן בלעם ורד " ק ליחזקאל , וכן הובא על ידי תנחום הירושלמי , ראו טל , פרשנות , עמ ' . 128 169 סוכה לב ע " ב . אפשר שההחלפה בין ה-Platanus ובין ה-Castanea היא בשל הדמיון החיצוני של הפרי הכדורי ; בעץ הראשון הוא עטוי בשערות ובעץ השני הוא מכוסה בקוצים נוקשים . 170 הראובני , לבנה , עמ ' . 33 171 לעף , פלורה , ג , עמ ' ; 65-67 פליקס , עצי ב...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים