ערמון

שם מדעי : Platanus orientalis אזכור במקרא : ה ' ערמון ' נזכר פעמיים במקרא : פעם אחת בתיאור המקלות שפיצל יעקב לפני צאן לבן בחרן ( בראשית ל לז , ( ופעם שנייה כעץ גבוה בעל ענפים גדולים , שרק ארז הלבנון נישא ממנו : " וערמנים ל א היו כפראתיו " ( יחזקאל לא ח . ( מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : " ת (; platanos ) πλατανος ו : " ת ; platanus א : דלוב ; ת " ב : דולבי ( ראש השנה כג ע " א ; סוכה לב ע " ב ; בבא בתרא פא ע " ת (; א " פ : דולבא . רס " ג : דלב . ( ) כל התרגומים הללו מכוונים לעץ הקרוי בימינו דולב מזרחי . ( Platanus orientalis ) לעומת זאת , ת " י תרגם ' ארדפוי ' " נ ) א : ארדפני ) ורד " ק מבאר : " הם הנקראים בלשון רבותינו דופלי , וכן אמר התרגום ודדלוב . " לא ברור אם הוא מתכוון ל ' דלב ' ( Platanus ) או שמא לצמח הרדוף הנחלים , ( Nerium oleander ) שיח הגדל בקרבת מקווי מים , שאינו מתאים לתיאור ה ' ערמון ' שביחזקאל . 162 בבלי , שבת לו ע " א ; רס " ג , סידור , עמ ' רלו ; הרמב " ם , ביאור , מס ' ; 393 כהן אלעטאר , עמ ' ; 249 דינסמור ודלמן , עמ ' . 37 163 למשל , מולדנקה , עמ ' . 183 164 משנה ג ,...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים