ערבי-נחל, ערבים

שם מדעי : Salix sp . אזכור במקרא : הערבה נזכרת במקרא 5 פעמים בקשר לבתי גידול לחים - תמיד בלשון רבים . ' ערבי נחל ' נזכרים בין ארבעת המינים שצריך ליטול בחג הסוכות ( ויקרא כג מ , ( ובנוף צמחי המים והבצה ובהם חיה המכונה בהמה ' ( כנראה היפופוטם ) ( איוב מ טו . ( היא נזכרת גם בשם ' ערבים : ' " כערבים על יבלי מים " ( ישעיה מד ד . ( באזור מואב נזכר " נחל הערבים " ( ישעיה טו ז , ( ועל נהרות בבל קוננו הגולים : " על ערבים בתוכה תלינו כנרותינו " ( תהלים קלז ב . ( מסורת זיהוי : ת " ש : אינו עקיב בתרגום המינוח : ( itea ) ιτεα ( ויקרא כג מ ; ישעיהו מד ד ; תהלים קלז ב ) כלומר Salix ואילו בשאר המקרים תרגמו , ( agnos )  γνοςα שכיום מזוהה עם הצמח שיח אברהם , ( Vitex castus-agnus ) הגדל בגדות נחלים . אפשר שההוראה היוונית הראשונית היא כינוי כללי לצמחי מים או כינוי מקומי של יהודי מצרים ל- . Salix האחרון מתאים יותר לפסוק בהיותו מאפיין מקווי מים זורמים )' ערבי נחל , ( ' בעוד שיח אברהם מאפיין יותר נחלי אכזב . בת " ו תורגם תמיד " ת ; Salix – א ות " י : ערבין ; רס " ג : ע ' רב . ( ) ישנה מסורת זיהוי רציפה וחד...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים