עץ-עבת

אזכור במקרא : נזכר 3 פעמים בין ארבעת המינים שנוטלים בחג הסוכות ( ויקרא כג מ ) ובימי נחמיה - " לעש ת סכ ת " ( נחמיה ח טו . ( הוא נזכר גם ביחזקאל בתיאור עבודת האלילים : " וטראו כל גבעה רמה וכל-עץ עבת " ( יחזקאל כ כח . ( בפסוק זה נראה שהכוונה לשם תואר כללי . מסורת זיהוי : ת " ש : , ( kladous xulou daseis ) κλαδους  ξυλου   ςδασει זהו תרגום מילולי של ' ענפים סבוכים של עצים ' או ' ענפים עבותי עלים " ת '; ו : ramos ligni , densarum frondium כלומר ענפי עצים צפופי עלים ( בויקרא כג מ Lignum (; , nemorosum ' עץ עבות ' ( ביחזקאל כ כח (; עץ יער רב-עלים ( נחמיה ח טו " ת (; א : הדסין ; ת " י : הדסין ( ויקרא כג מ , ( ואילו ביחזקאל : אילן ' עבוף , ' ובאותו מונח תרגם ' עץ רענן ' ( ירמיהו ג , יג . ( אין לדעת מהתרגומים היווני והלטיני אם מדובר בשם תואר לצמח ספציפי או בשם תואר כללי . יוסף בן מתתיהו מתרגם בתורה ליוונית . Myrtus = μυρσινη גם בתרגומים הארמיים מסורת הזיהוי היא ברורה וחד משמעית ; שמדובר בעץ ההדס . ( Myrtus communis ) לחז " ל הייתה על כך מסורת קדומה מאוד , ולפיכך לא נמצאו חילוקי דעות על זיהוי...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים