עדשים

שם מדעי : Lens culinaris אזכורים במקרא : מופיע 4 פעמים ( תמיד בלשון רבים : ( פעמיים עם ה ' פול ' ומרכיבי מזון חשובים אחרים " ש ) ב יז כח ; יחזקאל ד ט , ( ממנו מכינים נזיד אדום ( בראשית כה לד . ( היה מגידולי בני ישראל בתקופת דוד : " ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים " " ש ) ב כג יא . ( מסורת זיהוי : ת " ש : " ת (; phakos ) φακος ו : ; lens תה " א : טלופחא ; ת " פ : טלפחא ; בתרגום מסורית לערבית : טלפחא - עדס ; רס " ג : עדס . ( ) הזיהוי של ה ' עדשים ' הוא חד משמעי בכל התרגומים והפירושים . עדויות וממצא בוטני-ארכיאולוגי : העדשים הם מגידולי העולם העתיק , שרידיהם נמצאו באתרים רבים במזרח הקרוב וכן בארץ ֿ ישראל באתרים מתקופת המקרא . הוא נזכר רבות בספרות חז " ל ובימי הביניים . 147 לב ועמר , סממנים , עמ ' . 162 148 רס " ג לשה " ש א יב , ד יד , ועוד אפשרויות לזיהוי צמח ה ' ורס ' )ورش( ראו לעף , פלורה , ב , עמ ' ; 26 עמר , קטורת , עמ ' . 111 149 ריב " ג , רשוש נרד . פירוש זה נובע כנראה שלב דמיוןה שבין השמות ורד-נרד או בדמיון לשם ' ורס . ' 150 פינסקר , עמ ' ריא . 151 סיכום הדעות השונות , ראו עמר , קטורת ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים