נרד

שם מדעי : Nardostachys grandiflora אזכורים במקרא : מופיע 3 פעמים במקרא ובספר שיר השירים בלבד . הנרד נמנה עם הבשמים היוקרתיים : " עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו " ( שה " ש א יב , ( ובסמיכות לשאר סממני קטורת החשובים של העולם העתיק ( שה " ש ד יג-יד . ( מסורת זיהוי : ת " ש ות " ע : " ת (; nardos ) ναρδος ו : , nardus צמח בושם ורפואה המתואר בספרות הקלסית , והשתמר בצורתו השמית . ארמית : ' רשק , ' ' רשקין , ' שפירושו חוטים או שערות האופייניות לצמח ה- " ת . nardus פ : נרדין . צמח זה נקרא בארמית-סורית גם ' שובלא ' = ) שבולת . ( בתרגום המיוחס לרס " ג : ורס . ( ) אסף הרופא : " נרד הוא נרדוסטכוס , ובלשון פרס בישא , ובלשון ערב סומבול . " צמח זה ידוע בערבית של ימי הביניים וגם בימינו בשמות : נארדין , ( ) סנבל ( אלטיב ) . ]( [ ) פרשני ימי הביניים זיהו את ה ' נרד ' עם " שבולת נרד " הנמנית עם סממני הקטורת ( כרתות ו ע : ( א " בפירוש המיוחס לרש " י מובא השם " שפיג " א " , ( Spica ) שפירושו בלטינית " שבולת . " לפי בעל הערוך : " ממין יסמין הוא וקורין אותו שפיקא נרדו " ( שבולת נרד , ( וזהו גם למעשה פירוש השם ה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים