כרכם

שם מדעי : Crocus sativus אזכור במקרא : נזכר פעם אחת במקרא עם סממני הבושם היוקרתיים של העולם הקדום : ' נרד וכרכ ם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים ' ( שה " ש ד יד . ( מסורת זיהוי : ת " ת (; krokos ) κροκος  : ש " ו : . crocus הכוונה לצמח הידוע בימינו בשם כרכום (; Crocus sativus ) וקיימת כנראה זיקה בין השם העברי ללשונות הקלסיות . תה " א : " מוריקא " פירושו צהוב והוא עשוי להיות כינוי כללי למיני צמחים שונים שמהם מפיקים צבע צהוב , כגון : Crocus sativus ( השווה לת " י ויקרא טו יט ' ומוריק הי כגון זעפרנא , ( ' חריע ( Carthamus tinctorius ) שלא שימש כצמח בושם , ואולי גם צמחים אחרים . ת " פ : כורכמא . מונח זה מתורגם בשפה הארמית ֿ הסורית לערבית בשם ' זעפראן ' . ( ) 113 מאסון , עמ ' . 52-51 114 עמר , דיסרטציה , עמ ' . 268 115 זהרי והופף , עמ ' ; 206 קודקס , עמ ' . 90-89 116 למשל במשנה דמאי ב , א ; שבת יט , ב . ראו לעף , פלורה , ג , עמ ' ; 435-437 פליקס , עולם , עמ ' . 182 117 ראו דיוסקורידס . 25 I 118 מאסון , עמ ' . 50-51 119 ראו ירושלמי : כלאים , ב , ח כח ע " א : ' מאי חריע...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים