כפר

שם מדעי : Lawsonia inermis ( alba ) אזכורים במקרא : השם ' כפר ' נזכר במקרא פעמים רבות בהוראות שונות ( פדיון נפש , חמר , כפר , ( אך כשם של צמח ריחני הוא נזכר פעמיים בספר שיר השירים . פעם אחת הוא נזכר כצמח בעל ' אשכול ' הגדל בעין גדי " : אשכל הכפר דודי לי בכרמי עין גדי " ( שה " ש א יד . ( בפעם השניה הוא נזכר בלשון רבים לצד סממני בושם אחרים : " כפרים עם-נרדים " ( שה " ש ד יג . ( 96 השוו : דיוסקורידס . 179 II 97 פלדמן , מקרא , עמ ' , 209 כלל צמח זה משום מה בין ' צמחי הארץ ' שזהותם לא ברורה ונטה לדעה שמדובר בשום אשקלון . ( A . ascalonicum ) מולדנקה , עמ ' , 34 מביאים גם דעה שאולי מדובר בצמח גרגרנית החלבה ( Trigonella graecum-foenum ) ואין לכך כל ביסוס . 98 ראו בהרחבה , מ ' אריאל , " חציר , חציר גגות , דשא במקורות , " חלמיש 4 ( תשמ , ( ז " עמ ' . 29-25 99 גרמר , עמ ' ; 193-194 קודקס , עמ ' ; 36 מאניצ ' ה , עמ ' . 70 100 זהרי והופף , עמ ' ; 195 סמרט וסימונדס , עמ ' . 347-346 101 לעף פלורה , ב , עמ ' ; 131-138 פליקס , עולם , עמ ' ; 174-175 עמר , גידולים , עמ ' . 296-297 מסורת זיהוי : ת " ש : "...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים