חציר

שם מדעי : Allium porrum אזכור במקרא : נזכר פעם אחת במקרא בסמיכות לבצלים ולשומים בין מיני הירקות שאכלו בני ישראל במצרים ( במדבר יא ה . ( מין ירק זה , כנראה , אינו זהה ל ' חציר ' הנזכר כ-20 פעם במקרא ככינוי לעשב ירוק המשמש למספוא בהמות " מ ) א יח ה ; איוב מ טו ועוד . ( מסורת זיהוי : ת " ת (; prason ) πρασον : ש " ו : " ת ; porrum א : כרתי ; ת " י : קפלוטיא ; ת " פ : כרתא ; רס " ג : כראת ' . ( ) ה ' חציר ' מזוהה ללא ספק בתרגומים ובפירושים והפרשנים המאוחרים יותר עם המין . Allium porrum בהקשרים אחרים המונח ' חציר ' הוא כינוי כללי לעשבים ירוקים המשמשים מספוא לבהמות . עדויות וממצא בוטני-ארכיאולוגי : שום כרתי ( הכרשה ) הוא גידול תרבותי אשר היה ידוע במצרים העתיקה ובמסופוטמיה באלף השני לפנה " ס . הוא גם מופיע בממצא הבוטני-ארכיאולוגי מתקופת הברונזה הקדומה והתיכונה ביריחו . שום כרתי היה גידול חקלאי שכיח בתקופת המשנה והתלמוד , בימי הביניים ועד ימינו אלה .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים