זית

שם מדעי : Olea europaea אזכורים במקרא : נזכר 38 פעם , ומופיע בין שבעת המינים ( דברים ח , ח ) כגידול מרכזי ( דברים כח מ ) בעל חשיבות כלכלית גבוהה ( דה " א נכז כח ) וכגידול יסוד לצד הגפן ( דברים ו יא ועוד . ( משמש משל ( שופטים ט ח , ( סמל הרעננות ( ירמיהו יא טז ) והיופי ( הושע יד ז . ( לבד מזאת , נזכרים רבות ה ' יצהר ' 23 ) פעם ) וה ' שמן ' 185 ) פעם ) המופקים מהזית לצרכים שונים . השמן אף יוצא למצרים ( הושע יב ב . ( מסורת זיהוי : ת " ש : " ת (; elaia ) ελαια ו : . olivea תה " א : זיתא ; ת " פ : זיתא ; רס " ג : זיתון . ( ) לזית מסורת זיהוי רציפה . עדויות וממצא בוטני-ארכיאולוגי : מגידולי היסוד של ארץ ֿ ישראל עד העת החדשה . ביותו של הזית היה כנראה במזרח הקרוב ומשם התפשט לכל אזור אגן הים התיכון . ממצאים המעידים על גידול זיתים ישנם למכביר באתרים שונים בארץ מכל התקופות ההיסטוריות . קיימים גם שרידים רבים של בתי בד קדומים ברחבי הארץ , מהם מתקופת המקרא ( למשל בתל מקנה . ( 85 קודקס , עמ ' . 179-178 86 ביגר וליפשיץ , עמ ' . 171 87 רייני-כוכבי , מס ' . 25 88 לעף , פלורה , ב , עמ ' ; 257-274 פליקס , ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים