הדס

שם מדעי : Myrtus communis אזכור במקרא : נזכר 6 פעמים בין העצים אשר שימשו לעשיית סוכות ( נחמיה ח טו ) ועם העצים מפריחי השממה ( ישעיה מא יט . ( הוא שימש גם סמל לצמח רענן ומועיל בניגוד ל ' סרפד ' ( ישעיה נה יג . ( בחזון הנביא זכריה נזכר המלאך " עומד בין ההדסים אשר במצלה " ( זכריה א ח , יא . ( שמה העברי של אסתר היה הדסה ( אסתר ב ז . ( לפי המסורת היהודית ההדס הוא ' עץ עבות , ' הנמנה עם ארבעת המינים שנוטלים בחג הסוכות ( ויקרא כג מ , ( אף שקיימת גם הוראה אחרת , ראו ערך ' עץ עבות . ' מסורות והצעות זיהוי : ת " ש : " ת (; mursine ) μυρσινη ו : ; myrtum תה " א : הדסין ; הדסיא ; ת " פ : אסא ; רס " ג : אס (; ) אכדית : . Asu כל התרגומים והפרשנים תמימי דעים שההדס הוא הצמח , Myrtus communis הנקרא כך בימינו , הודות לקיומה של מסורת זיהוי רציפה ופעילה . עדויות וממצא בוטני-ארכאולוגי : שרידי עץ הדס נמצאו באתרים אחדים מתקופת המקרא במצרים ובארץ ֿ ישראל , למשל במערה בשומרון מתקופת הברונזה הקדומה ובכברי שבגליל המערבי מתקופה זו ומתקופת הברזל . משלוח כלי לבושם ובו שמן הדס ( באכדית ( Az ממתני למצרים נזכר בתעודות ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים