גפן

שם מדעי : Vitis vinifera אזכורים במקרא : נזכר 55 פעם בשם גפן , 19 פעם בשם ענב ( ים , ( פעם אחת בשם צמקים ( שמ " א כה יח ) ו-90 פעם במונח כרם המתייחס בדרך כלל למטע גפנים . לבד מזאת , נזכר רבות התוצר של פירות הגפן : תירוש 38 ) פעם ) ויין 141 ) פעם . ( הגפן נזכרת בין עצי הפרי המרכזיים של הארץ ( דברים ח ח . ( היא מאפיינת בעיקר את נחלת שבט יהודה ( בראשית מט יא ; במדבר יג כג . ( הגפן גדלה גם במצרים ( תהלים קה לג . ( היא משמשת סמל ( תהלים פ טו , ( ומשל ( שופטים ט יג ; הושע יד ח ועוד . ( מסורת זיהוי : ת " ש : " ת (; ampelos )  μπελοςα ו : ; vinea תה " א : גופנא , גופנין ; ת " פ : גפתא , גופנא ; רס " ג : גפן , ( ) ענב , ( ) כרם (; ) אוגרית : . gpn לגפן מסורת זיהוי רציפה . עדויות וממצא בוטני-ארכיאולוגי : מגידולי היסוד של ארץ ֿ ישראל בעת העתיקה , כולל תקופת ימי הביניים . ביות הגפן היה כנראה במזרח הקרוב . שרידים נמצאו באתרים רבים בארץ החל מתקופת הברונזה הקדומה והם מעידים על גידולו האינטנסיבי . קיימים גם שרידים רבים של גתות יין קדומות ברחבי הארץ החל מתקופת הברונזה ואילך .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים