גד

שם מדעי : Coriandrum sativum אזכורים במקרא : נזכר במקרא פעמיים כשם צמח אשר צורת זרעו דומה ל ' מן ' ( שמות טז לא ; במדבר יא ז . ( מסורת זיהוי : ת " ת (; korion ) κοριον  : ש " ו : " ת ; coriandrum ע : ευζωνια (; euzonia ) חרדל-בן מצוי " ת (; Eruca sativa ) א : גידא ; ת " י : כוסבר ; ת " פ : כוסברתא ; רס " ג : כזברה . ( ) למרות שה ' גד ' נזכר רק פעמיים במקרא , ישנה לגביו מסורת זיהוי מוצקה בתרגומים הקדומים ; ת " ש , ת " ו , ת " י , וכן בקרב פרשני ימי הביניים מהמזרח וממערב , כדוגמת רס " ג ורש " י . זיהוי זה התקבל ללא עוררין על דעת החוקרים המודרניים . מעניינת הערתו של דיוסקורידס , המציין שאנשי צפון אפריקה קוראים לצמח בשם גויד . ( Goid ) כנראה שגם השם הארמי ' גידא ' שמובא בת " א ובתלמוד מכוון ל Coriandrum - sativum קרויה בימינו ' גד השדה . ' בארמית ' גידא ' הוא גם שמו של צמח ה ' לענה ' ( ראו ערך לענה , ( ולפיכך הביא אבן בלעם בשם אחד הגאונים ( כנראה רב האיי גאון : ( ' כזרע ' גד ' הוא ' בזר אלחנט ' ל ' , ( ) כלומר זרעי אבטיח הפקועה ( Citrullus . ( colocynthis קיימות גם הצעות זיהוי נוספות לזי...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים