בצלים

שם מדעי : Allium cepa אזכור במקרא : נזכר פעם אחת במקרא ( בלשון רבים ) בין מיני הירקות שאכלו בני ישראל במצרים ( במדבר יא ה . ( מסורת זיהוי : ת " ת (; cromuon ) κρομμυον : ש " ו : " ת ; caepa א : בוצלי ; ת " י : בצליא ; ת " פ : בצלא ; רס " ג : בצל . ( ) ' ה בצלים ' מזוהים ללא ספק בקרב כל התרגומים והפרשנים המאוחרים יותר עם המין Allium cepa וממנו זנים רבים . עדויות וממצא בוטני-ארכיאולוגי : מוצאו של הבצל כנראה מאזורי מרכז אסיה . עדויות רבות לגידול ירק זה קיימות ממצרים החל מהאלף השלישי לפנה " ס וממסופטמיה מהאלף השני לפנה " ס . הבצל נזכר רבות גם בספרות חז " ל ובימי הביניים . 45 פליקס , עצי בשמים , עמ ' . 139-135 46 עמר , ציהטדיסר , עמ ' . 41-43 47 לב ועמר , עמ ' ; 72 י ' רוזנסון , " בעקבות האלה בהרי חברון , " טבע וארץ כט ( תשמ , ( ז " עמ ' ; 23-25 ס ' אסעד , " קונצרטו לחבטות עלי , האלה הארץ ֿ ישראלית והאיכר הדרוזי , " טבע וארץ לג ( תשנ , ( א " עמ ' . 34-35  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים